Dyrektor ECHA o postępach w pracy Agencji oraz rozporządzeniu REACH cz I REACHGeert Dancet – dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)

Dyrektor ECHA mówił o postępach w pracy Agencji. Rozporządzenie REACH zostało przyjęte w VI 2006 r. a Agencja rozpoczęła działalność w czerwcu 2007 r. Agencja mieści się w Finlandii. Do głównych zadań ECHA należy zarządzanie bazą rejestracyjną systemu REACH. Ponadto zapewnia krajom UE, a także instytucjom działającym na terenie UE porad oraz udziela odpowiedzi na pytania związane z dziedziną chemikaliów. Ważną część pracy Agencji stanowią konsultacje z Komisją i organizacjami zainteresowanymi. ECHA prowadzi też politykę zainteresowania swoją działalnością obywateli i strony zainteresowane, z tego też powodu dwa razy do roku organizuje z nimi spotkania. 1 XII 2008 zakończono okres przedrejestracyjny. Zostało zgłoszonych 2,7 mln., aż 20 razy więcej niż przewidywano. Firmy europejskie każdego dnia składały ok. 100 wniosków. ECHA wyznaczyła sobie na przyszły rok kilka celów. Po pierwsze zmierzy się z ogromną liczbą rejestracji. Będzie prowadzić nowe kampanie na temat etykietowania i klasyfikacji produktów i substancji chemicznych. Dojdzie także do ustalenia planów awaryjnych na wypadek znacznie większej niż przypuszczalna liczba zgłoszeń do rejestracji. Jednym z celów ECHA jest także usprawnienie systemu 1internetowego. Obawy wzbudza fakt, że zapewne wniosków będzie zdecydowanie więcej niż się zakłada, co miało miejsce w przypadku wstępnej rejestracji. Więcej rejestrów wiąże się z większymi wpływami finansowymi, ale równa się to także potrzebie zatrudnienia większego personelu oraz tego, aby firmy nie dokonywały rejestracji w ostatnim momencie.

Europosłowie wyrazili też swoje opinie na temat działalności Agencji i REACH.

J. Leinen – Potrzeba tego, aby firmy korzystały z możliwości wspólnego rejestrowania tych samych substancji. Niektórzy posłowie zwracali uwagę na ograniczony kontakt z Agencją, tj. mailowy, a nie telefoniczny.

R. Seebera – Rejestracji było, aż 20 razy więcej niż przypuszczano. Ważne jest jak wygląda sytuacja odnośnie badań na zwierzętach. Czy przedsiębiorstwa europejskie wypełniają swoje zobowiązania? Jak ułatwić rejestrację małym i średnim przedsiębiorstwom? Rejestracja jest konieczna, aby firma pozostała na rynku. ECHA organizuje seminaria internetowe, na stronie internetowej można znaleźć informacje dot. tego jak dokończyć rejestrację.