Europejska Agencja do spraw Chemikaliów- ustawodawstwo cz. I REACH- REACH
Europejska Agencja do spraw Chemikaliów ma wszelkie informacje na temat wdrażania prawa europejskiego w dziedzinie ochrony ptzyrody. Duża część rozporządzenia obejmuje rejestracje, a także zbieranie informacji o ocenie ryzyka. REACH zaczyna działać na pełnych obrotach. Obecnie można już się zapoznać z ich pracą. Lista substancji kandydujących składa się z 46 substancji. Później planuje się dodać jeszcze 90 substancji. Stosowanie przepisów REACH – rozporządzenie przewiduje wprowadzenie forum. Pierwsze skoordynowane działanie się już odbyło. Większość małych i średnich przedsiębiorstw musi spełnić wymogi do roku 2018.

REACH - Europejska agencja do spraw chemikaliów

REACH – Europejska agencja do spraw chemikaliów

Trzymając się tego założenia, stworzono grupę kontaktową, która będzie pracowała do kolejnego terminu rejestracji. Badane są również informacje na temat nano-materiałow, a także jak może się to przełożyć na rozporządzenia REACH. Dzisiaj 7 kolejnych substancji zostało dodanych do listy.

- Ustawodawstwo
Program przeglądu substancji obejmuje okres od 2007 r.. Ok. 300 substancji objętych jest tym przeglądem. Organ dokonuje przeglądu i przedstawia swoją opinię Komisji. Zaledwie 5 substancji miało problemy z udzieleniem informacji. Wszystkie dotyczą dwóch spółek. W jednym przypadku udało się załagodzić spór. W tej chwili nie ma żadnych konsekwencji zgodnie z dyrektywą. Zgodnie z informacjami Komisji nowe rozporządzenie powinno wejść w połowie roku 2012, a w 2013 r. powinno mieć jego zastosowanie.

- Odpady
Realizacja przepisów o odpadach jest priorytetem Komisji. Komisja zorganizowała kampanię we wszystkich państwach członkowskich – wsparcie skutecznej wymiany informacji. W 2007-2009 odbyło się ok. 60 konferencji dotyczących dyrektywy ramowej. Wyjaśniane są również wątpliwości w związku z odpadami. Prowadzona jest ocena sytuacji ekonomicznej w sprawie odpadów.

- Odpady gipsowe
Należy gwarantować możliwość odzyskiwania jak największej ilości odpadów. Dyrektywa nakazuje odzyskiwanie odpadów. Ostatecznym rozwiązaniem jest składowanie odpadów. Zgodnie z art. 11 ustęp 2 dyrektywy o odpadach – państwa członkowskie są zobowiązane do recyklingu odpadów do 70 %. Materiały bezpieczne powinny być składowane w innych miejscach niż materiały niebezpieczne.

- Woda
Państwa członkowskie muszą zapewnić odpowiednie działania w kwestiach związanych z czystością wody. Najważniejszym zagadnieniem jest podwyższenie standardów wody pitnej. Państwa członkowskie muszą dostarczać Komisji plany działania wdrażania dyrektywy wodnej. Plany te zostały przekazane w marcu 2010 r. Jeżeli mowa jest o dyrektywie wodnej, trzeba rozważyć dwie rzeczy. Wprowadza ona obowiązki, które muszą zrealizować państwa członkowskie. Większość zapisów jest korzystna dla rolników.