Rejestracja substancji chemicznych REACHKE
• Wdrażanie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances).
Agencja przeprowadziła test kompletności w ponad 20 tyś przypadkach, w 4 tyś trzeba poczekać na więcej informacji. Następna rejestracja nastąpi w roku 2013 i 2018 dla chemikaliów które są importowane w mniejszych ilościach. W przypadku kolejnych rejestracji proces musi być jak najłatwiejszy. Rejestracja, ewaluacja, autoryzacja, system zarządzania ryzykiem jest ważnym elementem RICH. Ocena substancji chemicznych prowadzona jest przez Agencje i odpowiednie organy państw członkowskich, zgodnie z wymogami określonymi w REACH.

REACH - System rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów

REACH – System rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów

Przeprowadzono 151 badań substancji z czego 36 % zostało zaakceptowanych całkowicie. Ocena ma za zadanie ocenić zagrożenie substancji dla środowiska i życia ludzkiego. Prowadzone są konsultacje z przemysłem. W 2012 powstanie plan działania dla wspólnoty. System przyznawania zgody przez KE zajmuje się 46 substancjami możliwie niebezpiecznymi, kolejne 90 substancji zostanie przeanalizowane do roku 2012. Do roku 2020 należy określić wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne. Komisja złożyła propozycje restrykcji tj. proces oceny ryzyka.

Będą miały miejsce trzy przeglądy REACH do 1 czerwca 2012:
- przegląd Agencji ECHA (European Chemicals Agency),
- przegląd wymogów danych w kwestii rejestracji substancji, które są produkowane w ilości 1-10 ton,
-przegląd zakresu tzn. jak REACH nakłada się na inne dokumenty i ustawy (analiza 160 dokumentów).

Do czerwca 2012 zostanie sporządzone sprawozdanie przedstawiające:
- doświadczenia z zakresu korzystania z REACH,
- ocenę wykorzystania funduszy,
- informację od państw członkowskich i ECHA na temat funkcjonowania i doświadczeń z REACH,
- obciążenia administracyjne.

Należy rozszerzyć REACH o nanomateriały i produkty ‘’koktajlowe’’ złożone z wielu substancji chemicznych. Rynek chemikaliów jest cykliczny, zmienny. Substancje znikają z rynku po kilku
latach, zastępowane są innymi. Są to czynniki czysto handlowe. Firmy nie chcą poddawać się rejestracji, jest to nieopłacalne, wolą importować inne substancje.