Sprawozdanie ogólne w sprawie REACH oraz przegląd niektórych elementów REACH cz.II REACHG.Dancet: REACH sprawdza się w praktyce, widać jego pozytywne wyniki ze względu na jakość ochrony środowiska jak i z punktu widzenia innowacji i konkurencyjności. Małe i średnie przedsiębiorstwa są zaniepokojone problemami z wdrażaniem REACH, zwłaszcza w trudnej sytuacji kryzysu gospodarczego. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy ze swojej roli i obowiązków związanych z REACH, a te z nich, które mają taką świadomość, mogą mieć fałszywy obraz faktycznego zakresu swoich obowiązków. Z tego względu będą prowadzone szersze działania w zakresie komunikacji i zwiększania wiedzy, przy wykorzystaniu już istniejących platform – Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości i Krajowych Centrów Informacyjnych REACH. Korzyści związane z REACH wynikają z zastosowania odpowiednich środków zmniejszających ryzyko – przede wszystkim przez przedsiębiorstwa, a ponadto przy wsparciu ze strony władz – możliwych do zrealizowania dzięki systematycznemu gromadzeniu i tworzeniu informacji na temat stosowania chemikaliów i związanych z nimi zagrożeń.

R.Sieber: Dzięki REACH udało się osiągnąć kluczową pozycję na świecie. REACH działa ale oczywiście widać jeszcze pewne słabości jak np. zła jakość danych dostarczanych przez przedsiębiorstwa w kontekście ochrony środowiska. Tylko 1/3 przedsiębiorstw spełnia wymogi w kwestii REACH. Wskazano ze sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo obciążony wymogami REACH. Małe i średnie przedsiębiorstwa obawiają się dostarczania danych ponieważ nie zawsze posiadają odpowiednie rozwiązania do ich pozyskiwania co prowadzi do problemów.

C.Davis: Jednym z sukcesów REACH jest to iż nie ma problemu z lobbingiem. Nie robi się niestety zbyt dużo z dostosowaniem przepisów w kwestii testowania na zwierzętach.